Dzień skupienia Wspólnoty “Magnificat” :)

W dniu 23.06.2018 odbył się w naszej parafii – Dzień Skupienia dla Wspólnoty “Magnificat”.
Tematem przewodnim tego dnia było: “Rozeznawanie we wspólnocie”.
Była to okazja do odkrycia Woli Bożej, co do wspólnoty na kolejny rok formacyjny.

Plan Dnia Skupienia przebiegał następująco:

9:30 – czas gromadzenia i sprawy organizacyjne
10:00 – 10:30 –  Modlitwa Uwielbienia
10:30 – 10:45 – Kinga, Piotr i Aga – opowiedzą o pierwszych krokach powstania wspólnoty
10:45 – 11:30 – Konferencja ks. Mariusz
12:00 – 13:00 – praca w grupach
13:00 – 13:45 – podsumowanie pracy w grupach
14:00 – obiad
15:00 – Eucharystia
16:00 – Agapa i Rozesłanie