Żywy różaniec

W parafii obecnie mamy 5 róż żeńskich i jedną róże męską.

Cały czas się rozwijamy i otaczamy modlitwą wstawienniczą naszą parafię.

Opiekunem jest ks. Proboszcz.

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ NA ROK 2023

Styczeń 

Intencja powszechna: Za wychowawców – Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

Intencja parafialna: O większą troskę świeckich za parafię zarówno duchową, jak i materialną i o dobrą współpracę z kapłanami.

Luty

Intencja powszechna: Za parafie – Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

Intencja parafialna: O przeżywanie Wielkiego Postu i czasu świątecznego w postawie wewnętrznej czujności i otwartości na Boga i bliźnich.

Marzec

Intencja powszechna: Za ofiary nadużyć – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

Intencja parafialna: Za chorych i cierpiących, aby swoje cierpienia łączyli z ofiarą Chrystusa i przeżywali je z ufnością Bogu Ojcu, że przyniesie błogosławione owoce.

Kwiecień

Intencja ewangelizacyjna: O kulturę niestosowania przemocy – Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.

Intencja parafialna: Za biskupów, kapłanów osoby życia konsekrowanego, o wierność Chrystusowi w wypełnianiu swego powołania, by gorliwie wypełniając powierzone im obowiązki umacniali wiarę w naszej Ojczyźnie i wspólnocie Kościoła.

Maj

Intencja powszechna: Za ruchy i wspólnoty kościelne – Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

Intencja parafialna: Za rodziny by krocząc drogą wiary, przestrzegania Bożych Przykazań, życia sakramentalnego i podejmując wspólną modlitwę były domowymi kościołami, wzrastały w świętości, doznając pokoju, wzajemnej miłości i zgody.

Czerwiec

Intencja ewangelizacyjna: O zniesienia tortur – Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

Intencja parafialna: O dary Ducha świętego dla dzieci i młodzieży, aby byli blisko Boga przez udział w sakramentach świętych, zwłaszcza Eucharystii.

Lipiec 

Intencja powszechna: O życie eucharystyczne – Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

Intencja parafialna: O nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego z naszej parafii.

Sierpień 

Intencja powszechna: Za Światowe Dni Młodzieży – Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

Intencja parafialna: O ożywienie pobożności eucharystycznej dla wszystkich parafian.

Wrzesień 

Intencja powszechna: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Intencja parafialna: O dobre owoce rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego.

Październik 

Intencja ewangelizacyjna: Za Synod – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Intencja parafialna: Za zelatorów Kół Żywego Różańca oraz liderów wszystkich wspólnot i ruchów naszej parafii, aby gorliwie przewodzili w wierze i apostolstwie

Listopad 

Intencja powszechna: Za papieża – Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

Intencja parafialna: O łaskę nieba dla zmarłych z naszej parafii.

Grudzień 

Intencja ewangelizacyjna:Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Intencja parafialna: O przeżywanie adwentu i czasu świątecznego w postawie wewnętrznej czujności i otwartości na Boga i bliźnich.