Żywy różaniec

W parafii obecnie mamy 5 róż żeńskich i jedną róże męską.

Cały czas się rozwijamy i otaczamy modlitwą wstawienniczą naszą parafię.

Opiekunem jest ks. Proboszcz.

Intencje Różańcowe na miesiącu Marcu

Intencja Papieska:  Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Intencja Parafialna: Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym oraz o nawrócenia i duchową przemianę w okresie Wielkiego Postu .