Procesja Bożego Ciała w naszej Parafii ⛪🙏⛪

  • Procesja Bożego Ciała w naszej Parafii wyruszyła po Mszy Świętej o godz. 11:30 z naszego parafialnego kościoła pod wezwaniem Chrystusa Zmartwychwstałego, by dotrzeć do kościoła pod wezwanie Matki Bożej Różańcowej. Ołtarze zostały przygotowane według następującej kolejności:
  • Ołtarz – przy kościele – księża wikariusze, ministranci i młodzież.
  • Ołtarz – na schodach Biblioteki – Koła Różańcowe.
  • Ołtarz – przy posesji prywatnej
  • Ołtarz – przy małym Kościele – Chór Parafialny