Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego🕊

W dniu 8.06.2019 o godz. 20:30 odbyło się w naszej Parafii Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Poprowadziła je wspólnota “Magnificat” wraz z ks.Mariuszem. Rozpoczęło się ono wprowadzeniem i świadectwem. Następnie wystawiony został Najświętszy Sakrament. Wszyscy zebrani z wiarą prosili o odnowienie darów Ducha Świętego. Ważnym momentem było podejście do Pana Jezusa z zapaloną świeczką, która symbolizowała dar Ducha Świętego oraz przyjęcie Słowa Bożego, które wyłożone było w koszyku. Każdy mógł usłyszeć, co Bóg do niego mówi. Po modlitwie odbyła się Agapa na plebanii. Wszyscy dzielili się radością z wylania darów Ducha Świętego i doświadczenia Pięćdziesiątnicy.