Kolonia nad jeziorem Wigry ze słowem św. Jana Pawła II

Dzieci i młodzież z naszej Parafii spędziły czas w Starym Folwarku na Suwalszczyźnie. Wypoczynkowi duchowo towarzyszył św. Jan Paweł II – uczestnicy odwiedzali m.in. miejsca, w których był papież Polak. Młodzież uczestniczyła w spływie Czarną Hańczą – rzece, po której Karol Wojtyła często pływał kajakiem. Ponadto młodzi mieli okazję być w klasztorze pokamedulskim na Wigrach.

Każdego dnia mieli okazję rowerami pokonywać szlaki papieskie, a na zakończenie kolonii zwiedzili Augustów, Suwałki, a także sanktuarium w Studziennicznej, gdzie znajduje się pomnik św. Jana Pawła II, przypominający o jego wizycie w tym miejscu. Pod pomnikiem znajduje się napis z cytatem wypowiedzianego wtedy przez Jana Pawła II zdania: “Byłem tu wiele razy, ale jako papież po raz pierwszy i chyba ostatni”.