Bierzmowani

Harmonogram spotkań klas 8:

13.09.2020- I katecheza

04.10.2019- II katecheza

09-11.10.2020- Rekolekcje dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania ( wyjazdowe)

25.10.2020- III  katecheza

15.11.2020- Próba przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania

22.11.2020- Próba przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania. Po zakończeniu próby – egzamin kurialny

z katechizmu.

28.11.2020- Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania o godz. 11:00

Spotkania rozpoczynają się o godz. 19.00 w grupach w salkach.

Obecność na  wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa.

Deklaracja dla klas 7