Żywy różaniec

W parafii obecnie mamy 5 róż żeńskich i jedną róże męską.

Cały czas się rozwijamy i otaczamy modlitwą wstawienniczą naszą parafię.

Opiekunem jest ks. Proboszcz.

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ NA ROK 2021

Lipiec 2021

Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Intencja parafialna: O nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego z naszej parafii.

Sierpień 2021

Intencja powszechna: Kościół
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Intencja parafialna: O ożywienie pobożności eucharystycznej dla wszystkich parafian.

Wrzesień 2021

Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Intencja parafialna: O dobre owoce rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego.

Październik 2021

Intencja ewangelizacyjna: Uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Intencja parafialna: Za zelatorów Kół Żywego Różańca oraz liderów wszystkich wspólnot i ruchów naszej parafii, aby gorliwie przewodzili w wierze i apostolstwie

Listopad 2021

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Intencja parafialna: O łaskę nieba dla zmarłych z naszej parafii.

Grudzień 2021

Intencja ewangelizacyjna: Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

Intencja parafialna:O przeżywanie adwentu i czasu świątecznego w postawie wewnętrznej czujności i otwartości na Boga i bliźnich.