Żywy różaniec

W parafii obecnie mamy 5 róż żeńskich i jedną róże męską.

Cały czas się rozwijamy i otaczamy modlitwą wstawienniczą naszą parafię.

Opiekunem jest ks. Proboszcz.