Domowy Kościół

W dniu 11.02.2018 r.
zawiązał się w naszej parafii
pierwszy Krąg Domowego Kościoła liczący 6 małżeństw.

Powierzajmy Panu Bogu Ks. Mariusza oraz Alę i Janka Pilipienko, którzy będą pilotować nowo powstały Krąg na Dajtkach oraz małżeństwa, które chciały skorzystać z zaproszenia.
Małżeństwa sakramentalne, które chciały by dołączyć >>>
prosimy o kontakt do ks. Mariusza – moderatora kręgu.