Projekt unijny

– Cel projektu:

  • Dostosowanie pomieszczeń plebanii na potrzeby świadczenia usług społecznych mających na celu zmianę zachowań społecznych młodych mieszkańców osiedla Dajtki .

– Planowane efekty Projektu:

  • zmiana negatywnych zachowań społecznych, wykształcenie i/lub wzmocnienie pozytywnych zachowań społecznych młodych mieszkańców osiedla Dajtki,
  • pogłębienie społecznych więzi rodzinnych i rówieśniczych i/lub poprawa relacji społecznych wśród młodych mieszkańców osiedla Dajtki,
  • zmniejszenie patologii społecznych wśród młodych mieszkańców osiedla Dajtki ,
  • poprawa sprawności fizycznej młodych mieszkańców osiedla Dajtki skutkująca w dalszej perspektywie lepszą kondycją zdrowotną i spadkiem liczby chorób,
  • poprawa wyników w nauce młodych mieszkańców osiedla Dajtki ,
  • wzrost poziomu samodzielności i zaradności w życiu codziennym wśród młodych mieszkańców osiedla Dajtki ,
  • rozwój pasji i zainteresowań, w tym zwłaszcza w obszarze muzyczno-wokalnym u młodych mieszkańców osiedla Dajtki,
  • stworzenie atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca integracji społecznej dzieci i młodzieży na osiedlu Dajtki .

Wartość Projektu: 1 756 793,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 398 280,28 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

działanie: 9.2. Infrastruktura socjalna